Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce pracovně právními předpisy 7-8/2015

 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Překážky v práci na straně zaměstnance

Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

JUDr. Bukovjan 

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

JUDr. Jana Drexlerová 

Školkovnéaneb jaké zkušenosti mají zaměstnavatelé 

s novou slevou na dani z příjmů – 1. část

Ing. Eva Banzetová 

Zaměstnanec v sociálním a zdravotním pojištění

Ing. Marta Ženíšková 

Dovolená ve specifických případech

Mgr. Zdeněk Schmied 

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu 

zdravotního pojištění 

Ing. Antonín Daněk 

Datové schránky

JUDr. Jana Drexlerová 

Okamžité zrušení pracovního poměru není řešením sporu

o nárok na mzdu 

Richard W. Fetter 

Valorizace peněžité pomoci zaměstnancům insolventních 

zaměstnavatelů 

Richard W. Fetter 

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Lze krátit fond pracovní doby?

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Průměrná mzda v ČR a u našich sousedů

Petr Gola 

MPSV a evropské peníze pomáhají k lepší integraci cizinců

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář