Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce do kapsy  - čísla vydaná v roce 2007

1/07 Cestovní náhrady v roce 2007

2/07 Dovolená podle nového zákoníku práce

3/07 Zaměstnávání poživatelů důchodů v právních podmínkách platných po 1. 1. 2007

4/07 Zdravotní pojištění v právních podmínkách platných po 1. 1. 2007

5/07 Otazníky v pracovněprávních vztazích podle nového ZP

6/07 Jaké změny nás čekají od 1. 1. 2008 v zákoně o daních z příjmů, sociálním a zdravotním

pojištění