Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce do kapsy  - čísla vydaná v roce 2008

1/08 Nová právní úprava pro poskytování cestovních náhrad

Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Autorka: JUDr. Eva Hofmannová

 

2/08 Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců za rok 2007 – I. díl

Daňové povinnosti poplatníka s příjmy ze závislé činnosti – Podmínky stanovené v § 38ch zákona o dani z příjmů (ZDP), za kterých má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování záloh svého zaměstnavatele – Stanovení základu daně u zaměstnance při ročním zúčtování záloh – Podmínky, za kterých lze provést roční zúčtování za rok 2007

Autorky: Katarína Dobešová, Jana Šmídová

 

3/08 Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců za rok 2007 – II. díl

Nezdanitelné části základu daně – k §15 ZDP – Slevy na dani podle § 35ba ZDP – Daňové zvýhodnění na dítě a změna výše minimální mzdy k počátku roku 2007 – Rekapitulace – přehled nezdanitelných částí základu daně, slev na dani podle § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění pro rok 2007

Autorky: Katarína Dobešová, Jana Šmídová

 

4/08 Pružná pracovní doba (právní úprava s komentářem, dotazy)

Pracovní doba v novém zákoníku práce – Stávající právní úprava pružné pracovní doba – Další tendence ve flexibilitě pracovní doby – Dotazy a jejich řešení při uplatnění režimu pružné pracovní doby

Autor: Ing. Václav Sládek

 

5/08 Zaměstnávání  poživatelů důchodu v právních podmínkách platných v roce 2008

Evidence pro účely důchodového pojištění – Skončení pracovního poměru – Odstupné – Diskriminace z důvodu věku – Prodlužování pracovního poměru – Dovolená – Nemocenské dávky – Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním důchodů – Minimální mzda důchodce – Odměna při odchodu do důchodu – Pracovní poměr invalidního důchodce – Předčasný důchod OSVČ

Autor: JUDr. František Muška

 

6/08 Právní úprava pro poskytování cestovních náhrad platná od 1. ledna 2009

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Autorka: JUDr. Eva Hofmannová