Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Číslo 1/2011

Aktuální změny v platbách daní, pojistného a záloh od 1.1.2011

Číslo 1. oblíbené řady kapesního formátu přináší  nejen důležité informace o problematice daní, pojistného a záloh na platbách, ale také příklady. Nechybí všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro pojistné na sociální zabezpečení,  maximální a minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, výše životního a existenčního minima, podmínky účasti na důchodovém pojištění včetně přehledu koeficientů nárůstu všeobecného vyměřovacího základu platných pro rok 2011. Najdete zde i sazby minimální mzdy a jejich úpravu a přehled změn v zákoně o správě daní a poplatků, zákoně o spotřebních daních, v novele zákona o dani z přidané hodnoty nebo informace k tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb.

Autor: sestavila Mgr. Vojtěška Kupcová


Číslo 2/2011

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010.

Erudovanou autorkou mezi čtenáři velmi očekávané publikace Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010  je Ing. Eva Banzetová z Ministerstva financí ČR. Titul přináší nejen potřebné aktuální a srozumitelné informace, ale také mnohé praktické příklady, včetně vyplnění základních tiskopisů jak pro zaměstnavatele, tak i pro fyzické osoby.
 

Autor: Ing. Eva Banzetová

 

Číslo 3/2011

Zdravotní péče a ochrana zdraví při práci

Péče o zdraví zaměstnanců je jedním ze základních úkolů zaměstnavatele. Proč tomu tak je? Co je důvodem pro takové konstatování, když plnění tohoto úkolu zaměstnavatele zatěžuje a navíc mnohdy stojí i nemalé finanční prostředky? Jedním z důvodů je plnění povinností stanovených zákony, nebo na základě zákonů, a skutečnost, že při jejich nesplnění hrozí sankce. Plnění souvisejících i náročných úkolů z tohoto důvodu však mnohdy předpokládá pouze formální přístup, který zásadním způsobem limituje kvalitu i efektivitu výsledku.

Autor: MUDr. Dana Kuklová

 

Číslo 4/2011

Zákon o DPH po 1. lednu 2012

Srozumitelný výklad k předmětu a sazbě daně, místu plnění u služeb i k jejich poskytnutí a příjmu. Přehledně se věnuje registrační povinnosti jak osob povinných k dani, tak při dodání zboží, pořízení zboží, jeho dovozu a vývozu. V publikaci naleznete rovněž vysvětlení týkající se opravy základu a výše daně, sazby daně, osvobozeného plnění bez nároku i s nárokem na odpočet daně, samotnou část týkající se nároku na odpočet daně, vracení daně – to vše s řadou praktických příkladů. Publikace obsahuje též přechodná ustanovení vyplývající z novely zákona s účinností od 1. ledna 2012.

Autor: Ing. Jana Ledvinková

 

Číslo 5/2011

Změny ve výpočtu mezd v roce 2012 a výhled na rok 2013

Publikace objasňuje zásady odměňování – zařazování zaměstnanců, a to jak v soukromém sektoru, tak i ve státní sféře. Uvádí právní předpisy a definuje základní pojmy, rozdíly mezi mzdou a platem, průměrný výdělek, zvláštnosti při jejich stanovení. Nechybí výpočty – příplatkové nárokové složky ke mzdě, platu, odměny za pracovní pohotovost, nenárokové složky, srážky ze mzdy, platu nebo odměny. Nechybí řada příkladů výpočtů mzdy, platu nebo odměny včetně správného stanovení průměrného výdělku.

Autor: Zdeněk Křížek