Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce Extra  - čísla vydaná v roce 2008

1/08 Průvodce sociálními dávkami

Zásady důchodového pojištění platné pro rok 2008 – Přehled dávek důchodového pojištění – Zásady nemocenského pojištění a přehled dávek nemocenského pojištění – Charakteristika a přehled dávek státní sociální podpory – Životní minimum – Sociální péče a pomoc v hmotné nouzi – Sociální služby – Dávky v oblasti zaměstnanosti

Zpracoval kolektiv autorů MPSV.

 

2/08 Průvodce zákoníkem práce pro technické novele

Publikace je členěna do tří kapitol.

I. Zákoník práce po technické novele: Přehled věcných a formálních změn v technické novele – Přehled předpisů EU, kterých se technická novela dotýká – Podrobnější výklad některých úprav – II. Občanský zákoník v personální práci: Uplatňování občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích – Vzory písemností – III. Problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce a jejich řešení v praxi

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

 

3/08 Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání

Publikace je členěna do dvou celků. První se zabývá odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Podrobně se věnuje definicím pojmů pracovní úraz a nemoc z povolání, zabývá se odpovědností zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Shrnuje druhy náhrad, vysvětluje účelně vynaložené náklady. Přibližuje problematiku úrazů žáků a studentů.

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Druhá část publikace se váže ke zrušení některých ustanovení zákoníku práce Ústavním soudem (Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Autorka: JUDr. Jana Drexlerová

 

4/08 Průvodce zákonem o nemocenském pojištění

Kromě úplného znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, publikace provází novým zákonem s praktickými příklady. Specifikuje dávky nemocenského pojištění, shrnuje povinnosti zaměstnavatelů a zabývá se rovněž nemocenským pojištěním v EU.

Zpracovala Mgr. Vojtěška Kupcová