Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce extra  - čísla vydaná v roce 2009

1/09 Průvodce novelou zákona o zaměstnanosti

První část komentuje změny, které přinesla novela: zelené karty, nelegální práce a její postihy, nová definice pojmu povolání. Soustředí se na problematiku uchazečů o zaměstnání, povinností podnikatelů při součinnosti s úřady práce, dále absolventů škol, osob se zdravotním postižením a na změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání.

Část druhá přináší platné znění zákona č. 435/2004 Sb., se změnami provedenými zákonem č. 382/2008 Sb. a zákonem č. 479/2008 Sb.

Autorka: Mgr. Olga Bičáková

 

2/09 Průvodce sociálními dávkami

Zásady důchodového pojištění platné pro rok 2009 – Přehled dávek důchodového pojištění – Zásady nemocenského pojištění a přehled dávek nemocenského pojištění – Charakteristika a přehled dávek státní sociální podpory – Životní minimum – Sociální péče a pomoc v hmotné nouzi – Sociální služby – Dávky v oblasti zaměstnanosti

Zpracoval kolektiv autorů MPSV.

 

3/09 Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese

První část je určena zaměstnavatelům: Přehled opatření aktivní politiky zaměstnanosti –  přehled příspěvků a úlev poskytovaných právnickým a fyzickým osobám včetně podpor z Evropského sociálního fondu – Programy a příspěvky při zaměstnáváním osob se zdravotním postižením – Podmínky při agenturním zaměstnávání – Zaměstnávání cizinců.

Druhá část se orientuje na uchazeče o zaměstnání: Podmínky rekvalifikace – Tvorba veřejně prospěšných prací – Společensky účelná pracovní místa – Přehled o poskytování příspěvku, náhrad a dávek podle zákona o zaměstnanosti.

Autoři: Mgr. Olga Bičáková, Mgr. Miriam Kotrusová. PhD. Mgr. Tomáš Soukup (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, vvi)

Ing. Marta Ženíšková (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Ing. Eva Banzetová (Ministerstvo financí ČR)

 

4/09 Průvodce antidiskriminačním zákonem z hlediska pracovněprávních vztahů

Výklad základních pojmů – Právní úprava ochrany před diskriminací – Antidiskriminační zákon – Právní prostředky ochrany před diskriminací – Změny v souvisejících zákonech.

Autorka: JUDr. Jana Drexlerová