Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce extra  - čísla vydaná v roce 2010

1/2010 Průvodce
sociálními dávkami

Zásady důchodového pojištění platné pro rok 2010 – Přehled dávek důchodového pojištění – Zásady nemocenského pojištění a přehled dávek nemocenského pojištění – Charakteristika a přehled dávek státní sociální podpory – Životní minimum – Sociální péče a pomoc v hmotné nouzi – Sociální služby – Dávky v oblasti zaměstnanosti
Kolektiv autorů MPSV

 

 2/2010 Průvodce problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Současné pojetí BOZP – Role odborové organizace – Lékař závodní preventivní péče – Koordinátor BOZP na staveništi – Management rizik – Práce zakázané ženám a mladistvým – Preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců – Vybavení lékárničky – Školení BOZP zaměstnanců – Osobní ochranné pracovní prostředky – Práva a povinnosti zaměstnance – Požadavky na pracovní prostředí (osvětlení, prostor na práci, úklid pracovišť, hygienické požadavky, hluk a vibrace, záření a lasery, bezpečnostní značení a signály) – Ruční manipulace s břemeny a jejich limity – Pracovní úraz – Pokuty
Autor: Tomáš Neugebauer, auditor systému managementu BOZP

 

 

3/2010 Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění s příklady

Důchodové pojištění – Druhy důchodů – Principy určení výše důchodů – Základní prvky – Starobní důchod – Invalidní důchod – Vdovský a vdovecký důchod – Sirotčí důchod – Souběhy důchodů – Uplatňování nároků – Opravné prostředky – Zvyšování důchodů
Evidenční listy důchodového pojištění – Stručný přehled změn v agendě evidenčních listů – Vedení ELDP od 1. 1. 2010 – Základní povinnosti zaměstnavatelů v agendě ELDP – Evidenční listy důchodového pojištění od 1.1.2009 ve znění platném od 1. 1. 2010 – Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP – Oprava údajů ELDP – Vyplňování údajů ELDP – Nejčastější chyby při vyplňování ELDP – Příklady vyplňování ELD.

Kolektiv autorů: Tomáš Neugebauer, JUDr. Vladimír Voříšek a Dagmar Polívková

 

4/2010 Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě
Povinnosti při přijímání zaměstnanců, během trvání pracovního poměru a při jeho skončení – předávání údajů do zahraničí a třetí osobě – užívání rodných čísel a výkladové nejasnosti (zákon č. 101/2000 Sb.) – osobní spis, osobní dotazník – citlivé údaje – ochrana soukromí zaměstnance (§ 316 zákoníku práce) – potvrzení o výdělku a „pracovní posudky“ – oznamovací povinnost vůči ÚOOÚ – obecné povinnosti správce osobních údajů – registrační povinnost – časté chyby, možné sankce. 

Autor: Mgr. Jakub Morávek, Úřad pro ochranu osobních údajů