Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce extra  - čísla vydaná v roce 2011



4/2011 Průvodce malou důchodovou reformou


Mimořádně aktuální publikace přináší přehledně pojednání o změnách v důchodovém pojištění, které nastávají již v letošním roce a budou pokračovat v roce 2012. Jde především o změny ve způsobu stanovení výpočtového základu a u předčasného starobního důchodu. Publikace se dále zabývá otázkami prodloužení rozhodného období, či novými principy stanovení základní výměry důchodu. Nechybějí v ní ani nová pravidla pro zvyšování důchodů a další změny v zákoně o důchodovém pojištění. Vše doplňuje přehledná tabulka – Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1947 až 1977.

 

Autor:  JUDr. Jan Přib

 


 

3/2011 Průvodce judikáty ve vztahu zaměstnavatel : zaměstnanec

Publikace přináší komentovaná soudní rozhodnutí týkající se neplatného rozvázání pracovního poměru při organizačních změnách, nebo týkajícími se vedoucích pracovníků. Zabývá se i následnými spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a souvisejícími peněžními nároky. Na základě příkladů z praxe radí, jak se proti porušení práva bránit. Pozornost věnuje zejména právním otázkám rozvázání pracovního poměru. Nechybějí varovné příklady z praxe.

Autor: Richard W. Fetter

 


2/2011 Průvodce novelami zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.2011


Zatímco zákoník práce upravuje vztahy vznikající mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v době, kdy jedni pro druhé provádějí výkon závislé práce za odměnu, zákon o zaměstnanosti a související předpisy upravují v širším kontextu práva a povinnosti subjektů na trhu práce.

 

Podrobný výklad zákona o zaměstnanosti přináší v publikace Průvodce novelami zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.2011.


Autor: JUDr. Jaroslav Jakubka



1/2011 Průvodce sociálními dávkami 2011

Podrobný přehled o důchodovém a nemocenském pojištění, státní sociální podpoře, dávkách sociální péče a pomoci v hmotné nouzi i dávkách v oblasti zaměstnanosti. Publikace přináší nejen informace o jednotlivých dávkách, ale také konstrukce jejich výpočtu, povinnosti plátců i podmínky nároku příjemců dávek.


Kolektiv autorů