Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 
Z OBSAHU VYBÍRÁME

PŘEDPISY A VÝKLADY

Doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu

JUDr. Petr Bukovjan

Kompenzace odstupného je příjem osvobozený od daně

Ing. Eva Banzetová

Pracovní posudek

JUDr. Jana Drexlerová

Opatření k zamezení daňovým únikům po novele zákona

 

o DPH s účinností od 1. 1. 2013

Ing. Jana Ledvinková

Návaznost „státních“ kategorií ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Práce přesčas při pracovní cestě

JUDr. Jana Drexlerová

Absolventi škol a mladiství na trhu práce v České republice –

 

projekt Stáže ve firmách

Mgr. Olga Bičáková

Nejčastější chyby účastníků penzijního systému ČR

Ing. Eva Banzetová

Proplácení přiměřené doby na oddech a jídlo v praxi a judikatuře

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Vycestování do jiného státu EU, EHP či Švýcarska za účelem

poskytnutí zdravotní péče

V Česku se žije dobře

Průzkum: Více než polovina velkých investorů by kvůli snížení

investičních pobídek nerealizovala projekty v české republice

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Sbírky zákonů

Aktuální údaje stručně