Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME   

PŘEDPISY A VÝKLADY
Volby 2013 a zdravotní pojištění        
Ing. Antonín Daněk

K tzv. předdůchodu    
JUDr. Jan Přib

Novela zákoníku práce umožňující řetězení pracovních poměrů
na dobu určitou    
JUDr. Jana Drexlerová

Pracovnělékařské služby podle nové právní úpravy    
MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Podmínky soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání nově 
od 1. 9. 2013 a zdravotní pojištění        
Ing. Antonín Daněk

Dvě sazby minimální mzdy    
JUDr. Jan Přib

Některé otázky kolem důchodového spoření (II. pilíře)    
Ing. Eva Banzetová

Nárok zaměstnance na pracovní volno k vyhledání 
nového zaměstnání        
JUDr. Jana Drexlerová

SOUBOR KONZULTACÍ                                                                                     
Odpovědi na dotazy čtenářů                        

PŘÍLOHA PRŮVODCE    
Výpověď pro odpadnutí jen části pracovní náplně    
Richard W. Fetter

Povinné pojistné ve světě    
Daňový kalendář                                
Vzdělávací a školicí akce                                
Sbírky zákonů                                
Aktuální údaje stručně