Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME


PŘEDPISY A VÝKLADY
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk
Některé aspekty zaměstnávání cizích státních příslušníků
JUDr. Petr Bukovjan
Dopady dobrovolně vedené daňové evidence na daň z příjmů
fyzických osob
Ing. Eva Banzetová
Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění
Ing. Antonín Daněk
Požadavky BOZP na pracovní prostředí
Tomáš Neugebauer
Příspěvky zaměstnavatelům a začínajícím podnikatelům
podle zákona o zaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková
ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE
Lidé nemusejí kvůli zrušení sKarty zbytečně na úřad
Zaměstnancovo právo nahlížet do osobního spisu
SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů
PŘÍLOHA PRŮVODCE
Kritika poměrů u zaměstnavatele a okamžité zrušení
pracovního poměru
Richard W. Fetter
Jsou „zelená pracovní místa“ bezpečná?
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Ze Sbírky zákonů
Aktuální údaje stručně

PŘEDPISY A VÝKLADY

Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk

Některé aspekty zaměstnávání cizích státních příslušníků
JUDr. Petr Bukovjan

Dopady dobrovolně vedené daňové evidence na daň z příjmů fyzických osob
Ing. Eva Banzetová

Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění
Ing. Antonín Daněk

Požadavky BOZP na pracovní prostředí
Tomáš Neugebauer

Příspěvky zaměstnavatelům a začínajícím podnikatelům podle zákona o zaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE
Lidé nemusejí kvůli zrušení sKarty zbytečně na úřad Zaměstnancovo právo nahlížet do osobního spisu


SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Kritika poměrů u zaměstnavatele a okamžité zrušení pracovního poměru Richard 
W. FetterJsou „zelená pracovní místa“ bezpečná?

Daňový kalendář 
Vzdělávací a školicí akce

Ze Sbírky zákonů 
Aktuální údaje stručně

PŘEDPISY A VÝKLADYNeplacené volno ve zdravotním pojištěníIng. Antonín DaněkNěkteré aspekty zaměstnávání cizích státních příslušníkůJUDr. Petr BukovjanDopady dobrovolně vedené daňové evidence na daň z příjmůfyzických osobIng. Eva BanzetováZaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištěníIng. Antonín DaněkPožadavky BOZP na pracovní prostředíTomáš NeugebauerPříspěvky zaměstnavatelům a začínajícím podnikatelůmpodle zákona o zaměstnanostiMgr. Olga BičákováČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCELidé nemusejí kvůli zrušení sKarty zbytečně na úřadZaměstnancovo právo nahlížet do osobního spisuSOUBOR KONZULTACÍOdpovědi na dotazy čtenářůPŘÍLOHA PRŮVODCEKritika poměrů u zaměstnavatele a okamžité zrušenípracovního poměruRichard W. FetterJsou „zelená pracovní místa“ bezpečná?Daňový kalendářVzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně