Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

 

Aktuálníčíslo PRŮVODCE  1/2014
 
Z OBSAHU VYBÍRÁME
 
PŘEDPISY A VÝKLADY
 
Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2014
Ing. Antonín Daněk
 
Změna zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník
JUDr. Jana Drexlerová
 
Řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce
MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák
 
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014
JUDr. Jana Drexlerová
 
REJSTŘÍK PRŮVODCE 2013
Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za „státní pojištěnce“
od 1. 11. 2013
Ing. Antonín Daněk
 
Cestovní náhrady – vyhláška
 
SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů
 
PŘÍLOHA PRŮVODCE
Zdanění autorských honorářů nově od 1. 1. 2014
Richard W. Fetter
Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně

PŘEDPISY A VÝKLADY

Nejdůležitější změny v souvislosti s novým kontrolním řádem

JUDr. Petr Bukovjan

Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance 

ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Právnické osoby a obchodní korporace

JUDr. Jana Drexlerová

Změny zákona o daních z příjmů od roku 2014 

Upozornění na některá sporná ustanovení a výklad 

k jejich aplikaci (3. část)

Ing. Eva Banzetová

Zvýšení pomoci zaměstnancům při insolvenci zaměstnavatele

Richard W. Fetter

Souběh funkce jednatele a zaměstnance s. r. o. v roce 2014

JUDr. Jana Drexlerová

 

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

 

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Urážka obchodního partnera zaměstnavatele a okamžité zrušení 

pracovního poměru

Richard W. Fetter

OECD: Kde pracují zaměstnanci nejvíce?

 

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně