Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 
 
Z OBSAHU VYBÍRÁME
 
PŘEDPISY A VÝKLADY
 
Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2014
Ing. Antonín Daněk
 
Změna zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník
JUDr. Jana Drexlerová
 
Řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce
MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák
 
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014
JUDr. Jana Drexlerová
 
REJSTŘÍK PRŮVODCE 2013
Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za „státní pojištěnce“
od 1. 11. 2013
Ing. Antonín Daněk
 
Cestovní náhrady – vyhláška
 
SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů
 
PŘÍLOHA PRŮVODCE
Zdanění autorských honorářů nově od 1. 1. 2014
Richard W. Fetter
Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně

Z OBSAHU VYBÍRÁME

 

PŘEDPISY A VÝKLADY

Kontroly z vyúčtování prováděné zdravotními pojišťovnami

Ing. Antonín Daněk

Uzavírání smluv a možnost odchýlení se od zákona

JUDr. Jana Drexlerová

Změny zákona o daních z příjmů od roku 2014 

Upozornění na některá sporná ustanovení a výklad k jejich

aplikaci (4. část)

Ing. Eva Banzetová

Vytýkací dopis [§ 52 písm. g) ZP] musí být doručen 

do vlastních rukou

Richard W. Fetter

Dopady rekodifikace soukromého práva do vyměřovacího

základu zaměstnance ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Osoby 50+ na trhu práce

Mgr. Olga Bičáková

Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva

a zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Odnesení zbytků z kuchyně domů – útok na majetek zaměstnavatele

a porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem

Richard W. Fetter

 

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Kde danit příjmy zahraničního zaměstnance?

 

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

 

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Jak žijí Evropané?

Sdílené pracovní místo i individuální koučink – novinky

v aktivní politice zaměstnanosti

ÚP ČR loni vyplatil pěstounům více než 2 mld. Kč

 

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně