Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Číslo PRŮVODCE  12 / 2014

Aktuálníčíslo PRŮVODCE  1/2014
 
Z OBSAHU VYBÍRÁME
 
PŘEDPISY A VÝKLADY
 
Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2014
Ing. Antonín Daněk
 
Změna zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník
JUDr. Jana Drexlerová
 
Řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce
MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák
 
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014
JUDr. Jana Drexlerová
 
REJSTŘÍK PRŮVODCE 2013
Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za „státní pojištěnce“
od 1. 11. 2013
Ing. Antonín Daněk
 
Cestovní náhrady – vyhláška
 
SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů
 
PŘÍLOHA PRŮVODCE
Zdanění autorských honorářů nově od 1. 1. 2014
Richard W. Fetter
Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně

Z OBSAHU

PŘEDPISY A VÝKLADY 

 

Minimální vyměřovací základ zaměstnance na přelomu 

let 2014/2015 

Ing. Antonín Daněk 

Změny v oblasti odpovědnosti za škodu 

JUDr. Jana Drexlerová 

 

Zdanění a pojistné odvody z autorských honorářů za rok 

2014 a 2015 – novinky

Richard W. Fetter 

 

Návrat osob zdravotně znevýhodněných na trh práce v České 

republice 

Mgr. Olga Bičáková 

 

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015 

Ing. Antonín Daněk 

 

Změny zákona o daních z příjmů od roku 2014 

Upozornění na některá sporná ustanovení a výklad

k jejich aplikaci (8. část) 

Ing. Eva Banzetová

 

VZP ČR dále rozšiřuje služby pro plátce pojistného 

Ing. Antonín Daněk 

 

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů 

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Oddlužení zaměstnance a okamžité zrušení pracovního poměru 

Richard W. Fetter

Nejméně nezaměstnaných je v Rakousku 

Petr Gola 

Ze Sbírky zákonů 

Daňový kalendář 

Vzdělávací a školicí akce 

Aktuální údaje stručně