Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:


PŘEDPISY A VÝKLADY 
Zaměstnávání a výpomoc rodinných příslušníků 
JUDr. Jana Drexlerová


Sociální a zdravotní pojištění – příjmy nezahrnované 
do vyměřovacího základu zaměstnance od 1. 1. 2015 
Ing. Antonín Daněk


Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. 1. 2015 z praktického pohledu 
JUDr. Petr Bukovjan


Povinnosti zaměstnavatele při sjednávání dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr 
Mgr. Zdeněk Schmied


Výpovědní důvod – nesplňování předpokladů nebo požadavků 
pro výkon sjednané práce
JUDr. Jana Drexlerová


Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění 
Ing. Antonín Daněk


Nároková nebo nenároková povaha pobídkových složek mzdy 27
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE
Obliba zkrácených úvazků v EU 
Petr Gola 
Ze Sbírky zákonů 
Daňový kalendář 
Vzdělávací a školicí akce 
Aktuální údaje stručně