Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Překážky v práci na straně zaměstnance a zdravotní pojištění 
Ing. Antonín Daněk

Důsledky odvolání zaměstnance z dovolené
JUDr. Jana Drexlerová

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE
Podmínky pro osvobození úplatného převodu
cenných papírů od daně 
Ing. Eva Banzetová

Ústavní soud se vyjádřil k výpovědi z pracovního poměru
za porušování léčebného režimu
Richard W. Fetter

Vzniklá škoda ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk

Druh práce a pracovní náplň zaměstnance
JUDr. Jana Drexlerová

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Snižování zahraničního stravného – lze, nebo nelze?
Richard W. Fetter 
Nezaměstnaným rodičům věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči
Ze Sbírky zákonů 
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně