Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Změny v čerpání rodičovského příspěvku

v kontextu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou

JUDr. Jana Drexlerová

Nakládání s osobními údaji zaměstnanců

ve světle nového nařízení EU – GDPR (2. část)

JUDr. Jaroslav Škubal, PRK Partners, s. r. o., advokátní kancelář

Některé aspekty právní úpravy dovolené

Mgr. Zdeněk Schmied

Zákaz konkurence zaměstnance zaměstnavateli

Richard W. Fetter

Nelegální práce a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Chystáte se na Úřad práce?

Mgr. Olga Bičáková

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně