Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Dlouhodobé ošetřovné z pohledu zaměstnavatele

JUDr. Petr Bukovjan

Zrušení pracovního místa v době rodičovské dovolené

ve vazbě na možnost rozvázání a skončení pracovního poměru

Mgr. Zdeněk Schmied

Nakládání s osobními údaji zaměstnanců 

ve světle nového nařízení EU – GDPR (4. část)

JUDr. Jaroslav Škubal, PRK Partners, s. r. o., advokátní kancelář

Uplatnění námitky neplatnosti konkurenční doložky

JUDr. Jana Drexlerová

Výklad pojmu dobré mravy podle zákoníku práce

na pozadí sporu o manažerské odchodné ve světle nálezu ÚS

Richard W. Fetter

Jak s příjmy zaměstnance ve zdravotním pojištění?

Ing. Antonín Daněk

Nelegální práce

Mgr. Olga Bičáková

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

ÚP ČR podporuje zaměstnávání zdravotně postižených osob

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně