Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Zdravotní pojištění – studenti a jejich výdělečná činnost v roce 2018

Ing. Antonín Daněk

Dovolená a kratší pracovní doba

JUDr. Petr Bukovjan

Doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci

JUDr. Jana Drexlerová

Vliv dočasné pracovní neschopnosti na skončení pracovního poměru

Mgr. Zdeněk Schmied

I nejnižší intenzita opakovaného porušení pracovních povinností

může být sankcionována výpovědí 

Richard W. Fetter

Nakládání s osobními údaji zaměstnanců 

ve světle nového nařízení EU – GDPR (4. část)

JUDr. Jaroslav Škubal, PRK Partners, s. r. o., advokátní kancelář

Pracovní úraz zaměstnance a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

Aktivní politika zaměstnanosti v dotazech a odpovědích

Mgr. Olga Bičáková

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Technická novela zákona o nemocenském pojištění

platí od února 2018

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně