Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Prohlubování a zvyšování kvalifikace

Mgr. Zdeněk Schmied

Kdy nemusí být ve zdravotním pojištění dodržen

u zaměstnance minimální vyměřovací základ?

Ing. Antonín Daněk

Povinnost zaměstnavatele nabídnout odvolanému

vedoucímu zaměstnanci novou práci

JUDr. Jana Drexlerová

Nakládání s osobními údaji zaměstnanců 

ve světle nového nařízení EU – GDPR (6. část)

JUDr. Jaroslav Škubal, PRK Partners, s. r. o., advokátní kancelář

Činnost dítěte

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Mgr. Olga Bičáková

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné

a kdo novou dávku může čerpat

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně