Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Pružná pracovní doba a práce přesčas

Mgr. Zdeněk Schmied

Zákaz přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance

JUDr. Jana Drexlerová

Změna výpočtu poúrazových rent: Poškození pracovním úrazem,

pobírající rentu, už nebudou tratit na zvyšování minimální mzdy

Richard W. Fetter

Důležité částky příjmů ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Zaměstnanecké zápůjčky z pohledu daní

Ing. Eva Banzetová

Podporu v nezaměstnanosti lze poskytovat opětovně

Mgr. Olga Bičáková

Okamžité zrušení pracovního poměru pro neomluvené absence

JUDr. Jana Drexlerová

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Nejčastější výše rodičovského příspěvku se pohybuje

mezi 6000–7600 Kč

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně