Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Zdravotní pojištění a zvýšení „rozhodné částky“ příjmu

od 1. 1. 2019 v příkladech

Ing. Antonín Daněk

Zkušební doba (1. část)

JUDr. Michael Košnar

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Nepeněžní plnění na mzdovém listě

Ing. Eva Banzetová

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019

JUDr. Jana Drexlerová

Zdravotní pojištění – chyby zaměstnavatele a jejich důsledky

Ing. Antonín Daněk

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Ing. Eva Sedláková

Zneužití platební karty zaměstnavatele jako důvod

pro okamžité zrušení pracovního poměru

JUDr. Jana Drexlerová

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY

Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ

Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

ÚP ČR zintenzivňuje kontrolní činnost dodržování režimu

dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání

Ze Sbírky zákonů

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Aktuální údaje stručně