Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY
Zdravotní pojištění na přelomu let 2018/2019 v příkladech 
Ing. Antonín Daněk

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
Ing. Ivan Tomší

Některé nepřesnosti a omyly při poskytování cestovních náhrad
JUDr. Helena Úlehlová

Shrnutí aktuálních legislativních a judikaturních změn
poúrazových rent – náhrad za ztrátu na výdělku 

Richard W. Fetter

Srážky ze mzdy a platu – 2. část
Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal

Kratší pracovní doba a další pracovněprávní souvislosti
JUDr. Petr Bukovjan

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Elektronická neschopenka přehledně

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně