Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY 
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ
zaměstnance od 1. ledna 2019

Ing. Antonín Daněk

Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru
JUDr. Michael Košnar

Srážky ze mzdy a platu – 3. část 
Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal

OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE
Příspěvek z FKSP na masáže zaměstnanců

Ing. Eva Sedláková

Práva a povinnosti inspekce práce při kontrolní činnosti – 1. část
Mgr. Aleš Kalvoda

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Je pozitivní orientační dechová zkouška důvodem 
k výpovědi zaměstnance? 

JUDr. Jana Drexlerová

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně