Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních vztazích
JUDr. Jana Drexlerová

Odstoupení od pracovní smlouvy
JUDr. Michael Košnar 

Srážky ze mzdy a platu – 5. část
Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 

Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního
měsíce v příkladech 

Ing. Antonín Daněk 

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE
Platové tarify a platové třídy
Ing. Ivan Tomší

Zaměstnávání poživatelů důchodu a související povinnosti 
zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti důchodového pojištění

JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter 

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů 

PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Použití základních zásad pracovněprávních vztahů
při výkladu právních jednání

Richard W. Fetter 

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně