Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Právo zaměstnance na dovolenou
JUDr. Michael Košnar

Ukončení studia a zdravotní pojištění 
v roce 2019 – konkrétní postupy
Ing. Antonín Daněk

Srážky ze mzdy a platu – 6. část
Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal

Pomoc zaměstnanci při insolvenci zaměstnavatele 
– valorizace od 1. 5. 2019
Richard W. Fetter

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE
Souběh nároku na výplatu invalidního a starobního důchodu
JUDr. Roman Lang, Ph.D., Ing. Eva Sedláková

Odpovědnost vedoucího pracovníka za škodu
způsobenou zaměstnavateli neplatným rozvázáním
pracovního poměru s jiným zaměstnancem
JUDr. Jana Drexlerová

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ 
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Odchod do důchodu v zemích OECD
Petr Gola

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně