Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Náhrada za dovolenou
JUDr. Michael Košnar

Změny v exekučních srážkách ze mzdy
JUDr. Jana Drexlerová

Zaměstnávání osob ze států podléhajících režimu 
koordinačních pravidel Evropské unie
Ing. Antonín Daněk

Je možná částečná výpověď, když zaměstnanec vykonává
více druhů práce?
Richard W. Fetter

Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ
Ing. Antonín Daněk

Dohoda o konkurenční doložce není pro zaměstnance
nezávazným cárem papíru
Richard W. Fetter

Zákaz používání mobilních telefonů na pracovišti
JUDr. Jana Drexlerová

Právní řád poskytuje ochranu nízkokvalifikovaným pracovníkům
Mgr. Olga Bičáková

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů 
PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy v zemích OECD?
Bc. Petr Gola

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně