Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
JUDr. Michael Košnar

Pracovní pohotovost v otázkách a odpovědích
JUDr. Petr Bukovjan

Povolení pro cizince k zaměstnání v ČR
JUDr. Jana Drexlerová

Krátkodobé pracovněprávní vztahy ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk

Služební vozidlo v praxi (1. část)
JUDr. Jaroslav Škubal

Fond kulturních a sociálních potřeb a vzdělávací kurzy
Ing. Věra Zděnková

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE
Evropský průkaz zdravotního pojištění a „nové kartičky“ VZP ČR
Ing. Antonín Daněk

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně