Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk

Hromadné propouštění
JUDr. Michael Košnar

Zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách
JUDr. Jana Drexlerová

Započtení na mzdu zaměstnance
Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal

Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2019 v příkladech
Ing. Antonín Daněk

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

Právní povaha a důsledky porušení smlouvy se zaměstnavatelem
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE 
Víte, co znamená whistleblowing?
Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně