Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Možnosti zaměstnavatele ke zmírnění dopadů souvisejících
s šířením koronaviru na jeho provoz
JUDr. Jana Drexlerová

OSVČ a zdravotní pojištění – Přehledy za rok 2019
a zálohy v roce 2020
Ing. Antonín Daněk

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus
JUDr. Jana Drexlerová

Elektronický personální spis – 1. část
Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Překážka v práci při úmrtí osob blízkých zaměstnanci
JUDr. Michael Košnar

Znaky minimálního vyměřovacího základu 
zaměstnance ve zdravotním pojištění 
Ing. Antonín Daněk

Zpětvzetí výpovědi čili jak správně odvolat, zrušit, 
negovat uplatněnou výpověď
Richard W. Fetter

Komu lze poskytovat plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb?
Ing. Věra Zděnková

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE

Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby 
samostatně výdělečně činné

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář 
Vzdělávací a školicí akce 
Aktuální údaje stručně