Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

Aktuální číslo PRŮVODCE č. 9/2020
Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY
Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez penále
aneb jak platit pojistné ve druhé polovině roku 2020?
Ing. Antonín Daněk

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Změny v doručování písemností účinné k 30. 7. 2020
JUDr. Michael Košnar

Dopad pandemie koronaviru na dluhy, exekuce a insolvenci
JUDr. Jana Drexlerová

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – 2. část
JUDr. Petr Bukovjan

Pendleři a zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk

Zjišťování nemocí z povolání
JUDr. Jana Drexlerová

Déletrvající nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání
a zdravotní pojištění 
Ing. Antonín Daněk

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ 
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE
Dostupnější péče pro rodiče těch nejmenších dětí! 
Vláda schválila novelu zákona o jeslích
Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně