Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Pandemie a neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Ing. Antonín Daněk

Onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání
JUDr. Jana Drexlerová

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 
Koncepční změna dovolené účinná k 1. 1. 2021 (1. část)
JUDr. Michael Košnar

Investiční pobídky
Mgr. Olga Bičáková

Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou 
pro pokračování zaměstnance v práci s vědomím zaměstnavatele
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ 
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE
Program Antivirus zachraňuje pracovní místa
a drží nezaměstnanost na uzdě
Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně