Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

PŘEDPISY A VÝKLADY
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva
a zdravotního pojištění
Ing. Antonín Daněk

Odmítnutí nástupu na pracovní cestu
JUDr. Jana Drexlerová

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Koncepční změna dovolené účinná k 1. 1. 2021 (2. část)
JUDr. Michael Košnar

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením se od 1. října 2020 zvýšil
Mgr. Olga Bičáková

Zdravotní pojištění a dlužníci jako důsledek pandemie
Ing. Antonín Daněk

VÝBĚR Z PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
Richard W. Fetter

SOUBOR KONZULTACÍ
Odpovědi na dotazy čtenářů

PŘÍLOHA PRŮVODCE
Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změnily
MPSV prosadilo významnou pomoc pro pěstouny a ohrožené děti

Ze Sbírky zákonů
Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akce
Aktuální údaje stručně