Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce  pracovněprávními předpisy  1/2010

PŘEDPISY A VÝKLADY: Paušální výdaj na dopravu,  nebo  vedení  knihy jízd pro účely daně z příjmů? (Ing. Eva Banzetová, MF ČR)


Novela zákona o daních z  příjmů č. 304/2009 publikovaná ve  Sbírce zákonů dne 4. 9. 2009  rozšířila výčet  tzv. daňově uznatelných výdajů [§ 24  odst. 2  bod 4] o novou položku [písm. zt)], na základě které mohou poplatníci daně namísto skutečných výdajů na  dopravu [písm. k)] prokazovaných nepopulární „knihou jízd“ nově uplatnit paušální výdaj na  dopravu ve výši až 5000 Kč za  každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Pojem „paušální výdaj na dopravu“ je možné chápat jako výdaj, který se použije při výpočtu základu daně z  příjmů, jehož výše je dána pevně určenou částkou nezávislou na  skutečně vzniklých výdajích za dopravu. Volba způsobu uplatnění výdajů na dopravu je na daňovém subjektu. …..

OBSAH:

PŘEDPISY A VÝKLADY:

Pracovněprávní vztahy, souběhy činností a zdravotní pojištění v roce 2010
(Ing. Antonín Daněk)

Splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (JUDr. Jana Drexlerová)

Exekuce od 1. 11. 2009 nově (Richard W. Fetter)     

Paušální výdaj na dopravu, nebo vedení knihy jízd pro účely daně z příjmů?
(Ing. Eva Banketová)                                                                      

Nové nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy pro rok 2010 (Richard W. Fetter)

Vybrané situace, řešené zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění (Bc. Jiří Hálek)

Přehled legislativních změn platných od 1. ledna 2010

Korekce vyměřovacího základu a placení pojistného na zdravotní pojištění v příkladech
(Ing. Antonín Daněk)

 

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky (Richard W. Fetter)     

 

SOUBOR KONZULTACÍ – Odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA:

Daňový balíček pro rok 2010

Žádost o slevu na pojistném po zákonem stanovené lhůtě

 

Daňový kalendář Vzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně