Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce  pracovněprávními předpisy  3/2010

PŘEDPISY A VÝKLADY
: Co přinesla novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Mgr. Olga Bičáková, VÚPSV)

Společně se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byl též s účinností od 20. července 2009 novelizován i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zákonem č. 217  /2009 Sb.

Rozšiřuje se okruh zaměstnanců, na které se zákon nevztahuje

Vzhledem k tomu, že statutární orgán nebo jeho člen nese nebo může nést vinu za úpadek zaměstnavatele, proto zákon tyto osoby, pokud jsou současně zaměstnanci a mají nejméně poloviční majetkovou účast, z ochrany poskytované tímto zákonem vylučuje. Zákon se tudíž nově nevztahuje na zaměstnance, který byl v rozhodném období zaměstnancem zaměstnavatele v platební neschopnosti, a současně v tomto rozhodném období byl členem jeho statutárního orgánu a u tohoto zaměstnavatele měl nejméně poloviční majetkovou účast.  …..

OBSAH:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Dohody a zdravotní pojištění
(Ing. Antonín Daněk)

Převedení na jinou práci (JUDr. Marie Miltová)

Srážky ze mzdy a platu (Ing. Alena Chládková)  

Několik poznámek k příspěvku JUDr. J. Drexlerové
(Ing. Václav Sládek)

Co přinesla novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Mgr. Olga Bičáková)

Den nástupu do práce a odstoupení od pracovní smlouvy (Richard W. Fetter)


ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a zákoník práce
(Ing. Václav Sládek, MPSV) 

SOUBOR KONZULTACÍ – Odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA:

Trest domácího vězení – novinka postihu pachatelů
(Richard W. Fetter)

Zákaz kouření (nejen) na pracovišti (Kateřina Háchová)

Světová kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví sklidila úspěch

Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně