Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce  pracovněprávními předpisy 4/2010

PŘEDPISY A VÝKLADY: Kdy nemůže zaměstnavatel dát výpověď  zaměstnanci, i když jsou naplněny důvody (JUDr. Marie Miltová)

Dle ustanovení § 48 odst. 1 zákoníku práce pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslovně stanovených v § 52 zákoníku práce, výpovědní důvod musí ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit.

Za určitých okolností zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí, i když důvod k výpovědi je dán. Jedná se o tzv. zákaz výpovědi dle ustanovení § 53 odst. 1 ZP, který je ochranou zaměstnanců v situacích, kdy by se důsledky výpovědi projevily zvlášť tíživě vzhledem k situaci, v níž se zaměstnanec nachází. …..

OBSAH:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Podmínky pro snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění
(Ing. Antonín Daněk)

Kdy nemůže zaměstnavatel dát výpověď zaměstnanci, i když jsou naplněny důvody (JUDr. Marie Miltová)'

Vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění (Bc. Jiří Hálek)      

Ztráta řidičského oprávnění jako důvod převedení na jinou práci nebo rozvázání pracovního poměru (JUDr. Jana Drexlerová)

Úroky z prodlení nejen v pracovně právních vztazích nově od 1. 7. 2010 (Richard W. Fetter) 

Zvláštnosti pracovního poměru na dobu určitou a jeho skončení (JUDr. Jana Drexlerová)



ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE


Nové možnosti pracujících poživatelů starobního důchodu
(Ing. Vladimír Voříšek, MPSV)

SOUBOR KONZULTACÍ –
Odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA:


Kdy je nárok na pozůstalostní důchod


Kde platí občané nejnižší a kde nejvyšší daň z příjmu?
(Bc. Petr Gola)

Když přijdete na kontrolu


Poctivec, řešitel, potížista nebo hazardér?


Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně