Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce  pracovněprávními předpisy  5/2010

PŘEDPISY A VÝKLADY: Zpřísnění tzv. záporné procentní sazby u předčasných starobních důchodů (JUDr. Vladimír Voříšek, MPSV)

Předčasným starobním důchodem rozumíme pro účely tohoto článku pouze tzv. trvale snížený předčasný starobní důchod (přestože tzv. dočasně snížený předčasný starobní důchod může ještě do konce roku 2011 přicházet v úvahu, i když je jeho „základní“ ustanovení, totiž § 30 zákona o důchodovém pojištění, od 1. ledna 2010 zrušeno; pro ojedinělé v úvahu přicházející případy však bylo přijato ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). ….

OBSAH:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Hraniční částky plateb pojistného ve zdravotním pojištění hrazeného zaměstnavatelem
(Ing. Antonín Daněk)

Zdravotní stav uchazeče o zaměstnání (Mgr. Olga Bičáková) Jak s uchazeči o zaměstnání ve zdravotním pojištění (Bc. Jiří Hálek)

Nezabavitelné části odměny osob samostatně výdělečně činných (Richard W. Fetter)

Nároky na starobní důchod osob samostatně výdělečně činných (JUDr. Vladimír Voříšek)

Dohoda o provedení práce – doba trvání a rozsah práce (Richard W. Fetter)

Zpřísnění tzv. záporné procentní sazby  u předčasných starobních důchodů (JUDr. Vladimír Voříšek)

Od 1. 5. 2010 vyšší ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Richard W. Fetter)


ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Kamerový systém na pracovišti
(JUDr. Jana Drexlerová)       

SOUBOR KONZULTACÍ – Odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA:

V Curychu vyděláte nejvíc
(Bc. Petr Gola)

Za kolik a kde…

Kam a za kolik?

Když se manažeři mýlí

Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně