Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce  pracovněprávními předpisy  6/2010

PŘEDPISY A VÝKLADY: Změna právní úpravy poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Mgr. Olga Bičáková, VÚPSV)

V minulých dnech byla přijata dílčí novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Důvodem jejího přijetí byla nutnost reagovat na negativní případy, kdy zaměstnavatelé, kteří své zaměstnance se zdravotním postižením odměňují mzdou, od nich vyžadovali uzavření dohody o poskytování části mzdy naturální formou podle ust. § 119 zákoníku práce (dále jen ZP), třebaže jim tento způsob odměňování nevyhovuje. Zaměstnanci tak byli nuceni odebírat např. poukázky na různé služby jako lázeňské nebo rehabilitační pobyty, masáže a další. Přitom tyto služby zaměstnanci se zdravotním postižením ani nemohli využívat, protože pro ně byly nedostupné z hlediska bezbariérovosti nebo velké vzdálenosti od místa bydliště. Obava ze ztráty zaměstnání a stálého příjmu však vedla zaměstnance k tomu, že takové dohody uzavírali. Za účelem eliminace zneužití části příspěvku bylo proto navrženo zpřesnit podmínky vyplácení úřadem práce tak, že v ustanovení § 78 zákona  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., a zákona č. 158/2009 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta  „Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy.“ …..

OBSAH:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Odměňování za práci ve svátek
(JUDr. Jana Drexlerová)

Změna právní úpravy poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(Mgr. Olga Bičáková) Vybraná plnění ve zdravotním pojištění, nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance (Ing. Antonín Daněk)

Zdravotní pojištění – souběh příjmů a placení pojistného v příkladech
(Bc. Jiří Hálek)       

Povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů zaměstnanců a okamžité zrušení pracovního poměru
(Richard W. Fetter)

Státní úřad inspekce práce kontroluje dodržování pracovněprávních vztahů a podmínek (Ing. Jiří Macíček)


ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Elektronická pošta na pracovišti
(JUDr. Jana Drexlerová)        

SOUBOR KONZULTACÍ – Odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA:

Kousnutí a infikace klíštětem jako nemoc z povolání
(Richard W. Fetter)

Daňové zatížení v zemích OECD (Bc. Petr Gola)

Daňový kalendář Vzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně