Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce  pracovněprávními předpisy  7-8/2010

PŘEDPISY A VÝKLADY: Změny u peněžité pomoci v mateřství a dalších dávek nemocenského pojištění (JUDr. Jan Přib, MPSV)

Zákonem č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, došlo k tomu, že opatření, která se týkala peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a ošetřovného, byla zrušena již v průběhu roku 2010. Došlo tak k návratu k právnímu stavu, který byl u těchto dávek ke dni 31. prosince 2009.

Zákon č. 166/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června
2010, a proto ke zrušení opatření u zmíněných dávek došlo od uvedeného data; významná jsou však přechodná ustanovení zákona č. 166/2010 Sb., která v některých případech účinnost posunula a naopak pro některé případy zavedla doplatky na dávce. Zákon č. 166/2010 Sb. se netýkal nemocenského, a proto změny u této dávky přijaté zákonem č. 362/2009 Sb. (tj. jednotná sazba  nemocenského ve výši 60 % denního vyměřovacího základu) platí nadále až do konce roku 2010. …..

OBSAH:

PŘEDPISY A VÝKLADY

Změny u peněžité pomoci v mateřství a dalších dávek nemocenského pojištění
(JUDr. Jan Přib)

Zaměstnavatel – dlužník ve zdravotním pojištění
(Ing. Antonín Daněk)

Přeplatek ve zdravotním pojištění
(Bc. Jiří Hálek)      

Evropská unie, zdravotní pojištění a zdravotní péče – aktuální změny
(Ing. Antonín Daněk)

Insolvenční proces z pohledu dlužníka i věřitele
(Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.)    

Pracovní posudek – hodnocení zaměstnancovy práce a schopností
(Richard W. Fetter)

Povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který vede daňovou evidenci při přerušení nebo ukončení činnosti
(Ing. Eva Banzetová)


ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE

Výpověď pro soustavné drobné prohřešky proti pracovní kázni
(Richard W. Fetter)  


SOUBOR KONZULTACÍ –
Odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA:

Lékaři budou neschopenky zasílat na OSSZ elektronicky

Koho trápí BOZP

Zásady tvorby pracovního posudku

Legalizace čili ověření pravosti podpisu
(Kateřina Háchová)

Úraz při team-buildingu je pracovním úrazem (Richard W. Fetter)

Zaměstnavatel a velká vody

Prázdniny v Římě

Reklama a propagace

Paterovo pravidlo v praxi

Daňový kalendář
Vzdělávací a školicí akceZe Sbírky zákonůAktuální údaje stručně