Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

 Autor: JUDr. Jaroslav Jakubka

Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání
V personální praxi bývá velmi často podceňována problematika administrativních povinností zaměstnavatele, spojených se skončením pracovního poměru, popřípadě dohody o pracovní činnosti. Jedná se zejména o povinnost vydat zaměstnanci posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), pokud o to zaměstnanec požádá, a to do 15 dnů, a povinnost  vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)…

 

PŘEDPISY A VÝKLADY:

Diskriminace zaměstnance – v aktuální judikatuře NS ČR (Richard W Fetter)
Přípustné souběhy kategorií ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Zaměstnavatelé a vystavování potvrzení o výši příjmu zaměstnance (Ing. Antonín Daněk)
Evidence pracovní doby, evidence docházky (Ing. Václav Sládek)
Dobré mravy v pracovněprávních vztazích (Kateřina Háchová)

 

ČTENÁŘSKÉ TÉMA MĚSÍCE:
Nařízení pracovní cesty a vyplňování tiskopisu cestovní příkaz (JUDr. Jana Drexlerová)
SOUBOR KONZULTACÍ - odpovědi na aktuální dotazy čtenářů

PŘÍLOHA
Diskriminace při výběru nadbytečných zaměstnanců
Pivo a pracovní právo
Hubené časy
Ožívá…

… a jiné pravidelné a oblíbené rubriky