Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu čísla

Průvodce pracovně právními předpisy 7-8/2011

 

Z OBSAHU VYBÍRÁME

Školení řidičů motorových vozidel

Tomáš Neugebauer

PŘEDPISY A VÝKLADY

Čas na jídlo a oddech

Ing. Václav Sládek

Okamžité zrušení pracovního poměru

pro nevyplacení mzdy nebo její části

Richard W. Fetter

Daňový rezident  a  daňový nerezident

Ing. Eva Banzetová

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

na odložených věcech zaměstnance

Richard W. Fetter

Odstupné a ochranná lhůta ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Školení řidičů motorových vozidel

Tomáš Neugebauer

Encyklopedie práce – Národní soustava povolání

Mgr. Olga Bičáková

Dovolená při změně zaměstnání nebo při řetězení

pracovních poměrů

Mgr. Zdeněk Schmied

Postih pozdních příchodů do zaměstnání

Richard W. Fetter

Český pojištěnec v zemích Evropské unie a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

 

SOUBOR – Odpovědi na dotazy čtenářů                                         

PŘÍLOHA PRŮVODCE


Jazykové kurzy na pracovišti

Firemní dress code

MPSV dá 850 milionů na školení pro strojaře, hostinské nebo obchodníky

Daňový kalendář

Vzdělávací a školicí akce

Sbírky zákonů

Aktuální údaje stručně