Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Závazná objednávka - Inzerce

Objednáváme závažně inzerci v měsíčníku Průvodce pracovněprávními předpisy a to za následujících podmínek:


Termín dodání podkladů dle všeobecných podmínek

Místo dodání podkladů dle dohody

Fakturu, spolu s výtiskem časopisu s inzercí, zašlete na naši adresu, závažně ji zaplatíme do 14 dnů od data doručení.

Objednatel četl a rozumí všem podmínkám inzerce v předmětných časopisech.

2019