Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce do kapsy  - čísla vydaná v roce 2009

1/09 Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců za rok 2008 – I. díl

Způsob vypořádání daňové povinnosti zaměstnanců – Kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání a kdy může požádat o roční zúčtování záloh – Stanovení základu daně při výpočtu celoroční daně u zaměstnanců – Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP

Autorky: Katarína Dobešová, Jana Šmídová

 

2/09 Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců za rok 2008 – II. díl

Slevy na dani podle § 35ba ZDP – Daňové zvýhodnění na dítě – Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání – Změny v tiskopisech

Autorky: Katarína Dobešová, Jana Šmídová

 

3/09 Zdravotní pojištění v právních podmínkách platných po 1. 1. 2009 s příklady

Nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2009 – Zaměstnavatelé – Osoby samostatně výdělečně činné – Osoby bez zdanitelných příjmů – Možnosti řešení dluhů plátce – Penále

Autor: Ing. Antonín Daněk

 

4/09 Lékařské preventivní prohlídky a závodní preventivní péče

Lékařské preventivní prohlídky a závodní preventivní péče – Posudková péče jako součást závodní preventivní péče – Lékařský posudek – Posuzování zdravotní způsobilosti ve zvláštních případech – Úhrada závodních prohlídek

Autorka: MUDr. Dana Kuklová

5/09 Pracovní doba v zákoníku práce

Komentáře, dotazy a vysvětlení v období hospodářské krize

Stanovená týdenní pracovní doba – Kratší pracovní doba – Rovnoměrné rozvržení pracovní doby – Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – Pružné rozvržení pracovní doby – Konto pracovní doby – Dny pracovního klidu – Práce přesčas

Autor: Ing. Václav Sládek

 

6/09 Cestovní náhrady 2010

Nová právní úprava pro poskytování cestovních náhrad podle části sedmé zákoníku práce platná od 1. ledna 2010

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Autorka: JUDr. Eva Hofmannová